Vest Agder bridgekrets

Stiftet 1935

Hederstegn

Hjemmeside for Vest Agder Bridgekrets

Vest Agder Bridgekrets’ Hederstegn

Statuetter for tildeling av hederstegnet

Vedtatt av Kretstinget 8. mai 1988

 

1. Vest-Agder Bridgekrets’ Hederstegn kan deles ut til medlemmer som i særlig grad har gjort seg fortjent til dette ved sitt arbeide innen kretsen og den enkelte klubbs administrasjon. Minst 20 års medlemskap kreves.

 

2. Kretsens Hederstegn kan deles ut til spillere innen kretsen som har hevdet seg i nasjonale og internasjonale konkurranser og som har minst 20 års medlemskap.

 

3. Tildeling av kretsens hederstegn kan også skje ut fra en kombinasjon av punkt 1 og 2

 

a) Begrunnet forslag om tildeling av Hederstegnet kan fremsettes av klubbstyret med 4/5 flertall. Forslaget sendes til kretsstyret.

 

b) Medlemmer av kretsstyret kan også fremme begrunnet forslag

 

Tildeling av kretsens hederstegn bestemmer av kretsstyret.

 

Innstillinger om tildeling av kretsens hederstegn må godkjennes med 4/5 flertall før tildelingen kan finne sted.

 

Mottakere

Begrunnelsen finnes ved å trykke på navnene

 

1988 Knut B Carlsen

1990 Helge Mæsel

1993 Roald Mæsel

1994 Per Henrik Drangsholt

1995 Øystein Jensen

1998 Tyra Heltne

1998 Mette Høiland

1999 Ove Sjolte

2006 Tom Høiland

2006 Per Holmen

2007 Abraham Ubostad

2008 Erik Jørgensen

2014 Karl Olav Nybø Hansen

2016 Jan Reinhard Hansen

 

 

GRASROTANDELEN

 

Vest -Agder BK

Nummer til Vest Agder Bridgekrets er 995450194

 

 

Kontaktinformasjon

 

Se i meny under kontakt

 

Generell henvendelse til webmaster: post@vabk.org

 

 

Copyright © All Rights Reserved