Vest Agder bridgekrets

Stiftet 1935

Norgesmesterskap

Hjemmeside for Vest Agder Bridgekrets

Bildet er fra 2006 og viser kretsens norgesmestere i perioden 04-06

Nils Kvangraven (NM par/Monrad lag), Tom Høiland (NM par/Monrad lag), Helge Stornes (Monrad Lag), Jorunn Olsen (Mix lag), Geir Brekka (Monrad lag), Helge Mæsel (Veteran) og Øystein Jensen (Veteran)


Vest Agders spillere i norgesmesterskap


Her en en oversikt over nasjonale prestasjoner av kretsens spillere

Trykk på det enkelte mesterskap i menyen for detaljer

På grunn av er datafeil har vi for tiden ikke tilgang til resultater i perioden 2000 - 2010, derfor er enkelte av oversiktene mangelfulle. Disse blir oppdatert så snart resultatene blir tilgjengelige.

GRASROTANDELEN


Vest -Agder BK

Nummer til Vest Agder Bridgekrets er 995450194Copyright © All Rights Reserved