Vest Agder bridgekrets

Stiftet 1935

Styret - nøkkelpersoner

Hjemmeside for Vest Agder-Bridgekrets

Styret

Leder: Terje Skjelbred

Nestleder: Martin Eiesland

Forretningsfører: Helge Stornes

Styremedlem: Inger Lene Hangeland

Styremedlem: Runar Nilsen


Varamedlem: Espen Skarpholt

Varamedlem: Geir Brekka


Revisor: Magne Lorentsen


Adresse:

Vest Agder Bridgekrets

v/ Viego Regnskap AS

Postboks 351

4663 KRISTIANSAND

E-post: post@vabk.org


Her en oversikt over tidligere kretsledere og styremedlemmer

Dublering av kort

Kretsen tilbyr dublerte kort

Hildeborg og Per Fredrik er kretsens ansvarlige for dette og de bor i Søgne.


Telefonnummeret til Hildeborg er 952 83 678.


Kortene  leveres tilbake slik du fikk de.

GRASROTANDELEN


Vest -Agder BK

Nummer til Vest Agder Bridgekrets er 995450194Copyright © All Rights Reserved